regnskap

Regnskap


Vi tilbyr et komplett regnskap. Med oss, får du 24 timers tilgang til ditt regnskap og nærhet til din regnskapsfører. Dere kan konsentrere dere om deres kjerneoppgaver, og la oss ta hånd om hele eller deler av økonomifunksjonen. Landås økonomi & regnskap tar hånd om ditt komplette forretningregnskap iht. lover og forskrifter.

Dere kan velge å la oss ta hånd om hele regnskapet og konsentrer dere fullt ut om egen virksomhet, men likevel kunne følge utviklingen med egen pålogging til regnskapet, og få oversikt med rapporter.
Vi kan og dele på oppgaven, da sørger vi for å kvalitetssikre og kontrollerer deres regnskap. Landås økonomi & regnskap tilbyr support og rådgiving etter behov.

Hva får du om du velger Landås økonomi & regnskap.

Vi tilby et bredt spekter av økonomi og regnskapstjenester.

Vårt motto er «Vi loser deg gjennom stormen», med det mener vi at vi hjelper deg
med det som måtte trenges der du har regnskap eller økonomiske utfordringer,
slik at du kan konsentrere deg om det du er god på.
Vi ser løsninger der du ser utfordringer,
og vi er villig til å tenke nytt for å løse dine behov!

LEVERER TIL TID.

Regnskapsåret er fylt med frister,
vi setter vår prestisje i å nå fristene,
sammen med deg.

LEVERER DET VI SKAL.

Vi holder oss oppdatert på lover og regler
slik at vi alltid kan levere etter dagens standard.

MED KVALITET.

Vi streber etter å levere produkter av kvalitet.
Ved å holde oss oppdatert, fornye oss, og holde fokus vil vi sørge for å være
en regnskapsfører du kan stole på.

Trenger du hjelp med regnskapet?