lonn

Lønn


Lønn er et stort og komplisert område. Vi holder oss løpende oppdatert på lover og regelverk, slik at vi alltid kan bistå deg. Vi tar enkle lønnsoppdrag eller gjør det som en del av regnskapsoppdraget. Landås økonomi & regnskap AS kan bistå med å etablere gode lønnsrutiner, kvalitetssikre, sørge for riktig utbetaling og sende rapporter til offentlige etater.

Hva får du om du velger Landås økonomi & regnskap.

Vi tilby et bredt spekter av økonomi og regnskapstjenester.

Vårt motto er «Vi loser deg gjennom stormen», med det mener vi at vi hjelper deg med det
som måtte trenges der du har regnskap eller økonomiske utfordringer,
slik at du kan konsentrere deg om det du er god på.
Vi har lang erfaring, men er samtidig et nytt og ambisiøst selskap.
Dette gjør at vi ser løsninger der du ser utfordringer.
Vi er villig til å tenke nytt for å løse dine behov!

LEVERER TIL TID.

Regnskapsåret er fylt med frister,
vi setter vår prestisje i å nå fristene,
sammen med deg.

LEVERER DET VI SKAL.

Vi holder oss oppdatert på lover og regler
slik at vi alltid kan levere etter dagens standard.

MED KVALITET.

Vi streber etter å levere produkter av kvalitet.
Ved å holde oss oppdatert, fornye oss, og holde fokus vil vi sørge for å være
en regnskapsfører du kan stole på.

Vi hjelper deg med lønnsoppgavene.
Ta kontakt i dag!